نویسنده = �������������� ����������
بازاندیشی درجرم کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 21-34

حامد رهدارپور؛ فرشاد چنگایی؛ محبوبه امینی