نویسنده = ������������ ��������
مطالعه‌ی نظری نقش احساسات و عواطف در تصمیم‌گیری‌های قضایی؛ با تکیه بر رویکرد تصمیم‌گیری دو روشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22124/jol.2022.20104.2178

سعید قماشی؛ محمدعلی اختری زواره


کاوشی در پاسخ به تروریسم دینی و ارائه الگوی نوین مقابله

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 229-252

10.22124/jol.2020.12588.1656

سعید قماشی؛ عباس زراعت؛ مهدی مهدوی نژاد