نویسنده = �������� ���� ������������ ��������
ارکان تشکیل دهندۀ عنصر روانی معاونت در حقوق کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1401

10.22124/jol.2022.19199.2121

یعقوب حسانی؛ احمد حاجی ده آبادی


جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 101-122

احمد حاجی ده آبادی؛ امیر باقرزادگان؛ محمد میرزایی


بررسی مبنای ضرر در جرم انگاریِ تجاوز جنسی با رویکردی به فقه امامیه

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 35-65

احمد حاجی ده آبادی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی؛ محمد یوسفی