نویسنده = عباس سلمان پور
تعداد مقالات: 3
1. تحولات تقنینی جرم زنا در قانون مجازات اسلامی 1392

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-137

فریبرز حیدری؛ حسن شاه ملک پور؛ عباس سلمانپور


2. دفاع پیشگیرانه در حقوق ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-134

ابوالحسن شاکری؛ عباس سلمان پور


3. گونه شناسی جرایم علیه خانواده

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-107

عباس سلمان پور؛ سعید حیدری