نویسنده = عباس سلمانپور
تعداد مقالات: 5
1. جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری در حقوق ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 165-186

10.22124/jol.2019.5424.1225

کیومرث کلانتری؛ عباس سلمانپور


2. تحولات تقنینی جرم زنا در قانون مجازات اسلامی 1392

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-137

10.22124/jol.2018.938.

فریبرز حیدری؛ حسن شاه ملک پور؛ عباس سلمانپور


3. دفاع پیشگیرانه در حقوق ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-134

10.22124/jol.2018.2626

ابوالحسن شاکری؛ عباس سلمان پور


4. تحولات تقنینی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-139

عباس سلمانپور؛ حسن کاظمی


5. گونه شناسی جرایم علیه خانواده

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-107

عباس سلمان پور؛ سعید حیدری