نویسنده = مهین سبحانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی جرم تبانی در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-104

سید مصطفی موسوی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور


2. سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-109

مهین سبحانی