تاملی بر مصونیت کیفری مقام‌های عالی رتبه دولتی در جرایم بین المللی

نویسنده

چکیده

مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها می‌باشد و در عین حال این مصونیت به ماموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری می‌یابد. در مقابل، بسیاری از جرایم بین‌المللی توسط ماموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق می‌افتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز می‌تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک میان دو نوع مصونیت شغلی و مصونیت شخصی و بررسی رویه محاکم ملی و بین‌المللی، به این نتیجه می‌رسیم که مصونیت شخصی که دایره شمول آن محدود به مقام‌های عالی رتبه دولتی است گرچه در برخی موارد می‌تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم ملی کشورها ایجاد کند، اما در بسیاری موارد، مصونیت نمی‌تواند مانعی در راه اجرای عدالت بر مرتکبان جرایم بین‌المللی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Criminal Immunity of High Ranking State Officials in International Crimes

نویسنده [English]

  • Mahin Sobhani
چکیده [English]

State immunity is an obstacle to exercising jurisdiction by the courts of other states and to be extended to state officials in order to effective application of their functions. By contrast, many of international crimes are committed by state officials; throw abusing the state authorities and powers.
In this article I will response to this question: “Do state officials ever enjoy immunity and could not be tried when commit international crimes”. From distinguishing between functional immunity and personal immunity and reviewing precedents of some national and international courts I conclude that in many cases the immunity is not an obstacle to bringing international criminals to justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal immunity
  • functional immunity
  • personal immunity
  • International Crimes
  • international courts
  • national courts