نویسنده = رحیم نوبهار
تعداد مقالات: 2
1. بایسته‌های جرم‌انگاری برای حمایت از کودکان خیابانی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 211-231

رحیم نوبهار؛ فاطمه صفاری


2. سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 161-185

رحیم نوبهار