بایسته‌های جرم‌انگاری برای حمایت از کودکان خیابانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آنان هم در جامعه و هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفاده و آسیب­ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت‌ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. تنها یکی از جلوه‌های حمایت از این بزه‌دیدگان، جرم‌انگاری است. اما کاربست ابزار جرم­انگاری زمانی سودمند است که معیارها و موازین جرم‌انگاری به دقت رعایت شود. این مقاله ضمن حمایت اجمالی از جرم­انگاری برخی از رفتارهای زیان­بار به کودکان خیابانی، به ارائه­ی راهبردهایی پرداخته است که کاربست آن­ها می­تواند به یک جرم­انگاری مؤثر به نفع کودکان خیابانی بینجامد. ضرورت گذرانیدن رفتار علیه کودکان خیابانی از صافی مصالح بزه­دیده، عمومی قلمداد کردن جرایم علیه کودکان خیابانی، به کارگیری عناوین موسع مجرمانه به گونه­ای که مصالح کودکان را به خوبی تأمین نماید از اهم این راهبردهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Requirements of a Protective Criminalization for Street Children

نویسندگان [English]

  • Rahim Nobahar 1
  • Fatemeh Saffari 2
1 Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
2 Phd Candidate, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Street children are among the vulnerable social groups and exposed in danger of different types of abuses. They need a variety of protections including legal support. Criminalization of some behaviors in the framework of the standards and principles of criminalization is one aspect of this legal protection. For this protection to happen, it is necessary first to realize the more harmful behaviors against street children. The criminalization, however, is not sufficient in itself, and quality of criminalization is more important than the criminalization. This article supports criminalization of some more important examples of misbehaviors with street children like bad guardianship, economic exploitation, sexual abuse, human trafficking and threatening them to avoid complaint against these mistreatments. The article also discusses some qualifications of criminalization in this field like recognition of public aspect of crimes against street children and outlining a system of proof in which all benefits and interests of the street children are secured.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Street children
  • Criminalization
  • Interest of street children
  • Victimization
  • criminal protection
اردبیلی، محمدعلی؛ نجفی ابرندآبادی، علی­حسین؛ ایزدپناه، عبدالرضا و محمدی، قاسم (1383)، «حمایت کیفری از اطفال بزه‌دیده در نظام حقوقی ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 46، ص 66-11.
اقلیما، مصطفی (1386)، «پدیده‌ کودکان خیابانی در تهران»، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 240-239، ص 147-142.
برلین، آیزایا (1368)، چهار مقاله درباره آزادی، ترجمۀ محمدعلی موحد، چاپ اول، تهران: انتشارات خوارزمی.
پی‌کانی، جلال و تقی‌لو، فرامرز (1392)، «پدرسالاری معرفتی»، نشریه پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز، سال 7، شماره 12، ص 46-28.
توجهی، عبدالعلی (1378)، «سیاست جنایی حمایت از بزه­دیدگان»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره 4، ص 27-46.
جانقلی، مصطفی (1386) «بررسی وضعیت کودکان خیابانی»، روسپی‌گری، کودکان خیابانی و تکدی، مقالات اولین همایش ملی آسیب­های اجتماعی در ایران، جلد پنجم، نشر آگه، ص 144-120.
جوانمرد، بهروز (1389)، «بررسی جایگاه حمایت­های کیفری از کودک در نظام تقنینی ایران و چالش­های مرتبط با آن»، مجله کانون وکلا، شماره 208-209، ص 260-223.
حسینی، سیدحسن (1384)، «وضعیت کودکان کار و خیابانی در ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 19، ص 174-155.
حقوق کودکان و نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران (1392)، جلد دوم، یونیسف.
رایجیان اصلی، مهرداد (1385)، «بزه­دیدگان؛ حقوق و حمایت­های بایسته»، مجله پژوهش حقوق عمومی، شماره 19، ص 138-117.
زینالی، امیرحمزه (1394)، جهانی شدن حقوق کیفری در قلمروی حمایت از کودکان در برابر بزه­دیدگی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
زینالی، امیرحمزه (1391)، «فرآیند و سازوکارهای انعکاس و دریافت اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق ایران»، دائره­المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله­های تازه­های علوم جنایی)، علی­حسین نجفی ابرندآبادی، کتاب دوم، نشر میزان، ص 1013-994.
زینالی، امیرحمزه (1382)، «نوآوری­های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و چالش­های فراروی آن»، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 7، ص 92-59.
زینالی، امیرحمزه و مقدسی، محمدباقر (1391)، «حق بزه‌دیده بر امنیت و اطلاع­رسانی در فرآیند کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 57، ص272-227.
سالازار فلکمن، کریستین (1386)، «خشونت علیه کودکان»، ترجمه علی نورمحمدی، مجله حقوق بشر، شماره 4-5، ص 34-27.
ساندل، مایکل (1374)، لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدین، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
صدر، سید محمد (1420 ق)، ما وراء الفقه، جلد نهم، لبنان: دار الاضواء للطباعه و النشر و التوزیع.
عدالت برای بزه‌دیدگان (1384)، ترجمه علی شایان، تهران: انتشارات سلسبیل.
کتابچه تخصصی حمایت از کودک برای نمایندگان پارلمان‌ها، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف).
محمودی جانکی، فیروز (1386)، «مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود مطالعه موردی الزام استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در رانندگی»، فصلنامه­ی حقوق، شماره 1، ص 158-117.
محمودی‌قرائی، جواد؛ درخشان‌پور، فیروزه؛ ذاکری‌شهسواری، سمیرا؛ موسوی، شکوفه؛ ابراهیم‌پور، عزیزه و علیزادگان، شهرزاد (1388)، کودک‌آزاری و غفلت، چاپ اول، تهران: نشر قطره.
مراغی، میرفتاح (1429ق)، العناوین، جلد دوم، چاپ سوم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
میل، جان استوارت (1349)، رساله­ درباره­ی آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، چاپ اول، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
نجفی‌ابرندآبادی، علی حسین و توجهی، عبدالعلی (1378)، «بزه‌دیده شناسی و مشکلات بزه‌دیدگی‌های گزارش نشده»، مجله مدرس علوم انسانی، شماره 13، ص 80-71.
نجفی‌ابرندآبادی، علی حسین؛ خالقی، علی و زینالی، امیرحمزه (1388)، «حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی: از منع جهانی تا واکنش نظام­های کیفری داخلی»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 50، ص 122-81.
نوبهار، رحیم (1387)، حمایت حقوق کیفری از حوزه­های عمومی و خصوصی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
نوبهار، رحیم (1385)، «قاچاق زنان برای روسپیگری از منظر آموزه‌های اسلامی با نگاه به مقررات بین‌المللی و حقوق ایران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 3، ص 220-187.
نیازپور، امیرحسن (1391)، «نقش بزه‌دیده در چگونگی پاسخ­دهی به بزهکاران»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 57، ص 384-347.
هیمیش، استورات (1391)، «محدوده اصل زیان [در جرم­انگاری]»، ترجمه علی شجاعی، دائره­المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله­های تازه­های علوم جنایی)، علی­حسین نجفی ابرندآبادی، کتاب دوم، نشر میزان، ص 1287-1263.
“A Fair Chance for Every Child”, The State of the World's Children 2016, United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Ahlstrom-Vij, Kristoffer (2014), “Epistemic Paternalism: A Defense”, Notre Dame Philosophical Reviews.
Akee, Randall; Bedi, Arjun; K. Basu, Arnab & H. Chau, Nancy (2011) “Transnational Trafficking, Law Enforcement and Victim Protection: A Middleman Trafficker’s Perspective”, Germany, IZA Discussion Paper No. 6226, Institute for the Study of Labor.
Aufseeser, Dena (2014), ““Protecting” street children? Urban revitalization and regulation in Lima, Peru”, Urban Geography, Vol. 35, No. 6, p. 870-888.
Bligh, Cassandra, “Victims of Trafficking and the Law: Issues of Identification”, In Session: Criminal Law.
“Building the Future Children and the Sustainable Development Goals in Rich Countries”, Unicef Innocenti Report Card 14, 2017.
“Child Maltreatment Deaths in Rich Nations” (2003), from the UNICEF Innocenti Research Centre, No.5, at: www.unicef-icdc.org.
Feinberg, Joel (1986), Harm to Self. Oxford University Press.
J. Boyd; D. Fast & W. Small (2015), “Pathways to criminalization for street-involved youth who use illicit substances”, Critical Public Health, Taylor & Francis Group, p. 1-12.
K. O’Halloran (2008), Charity Law & Social Policy, p. 104-121.
Messick Svare, Gloria & Anngela-Cole, Linda (2010), “Conceptualizing Quality of Life Among Older Adults in Guardianship: Guardians and Elder Law Attorneys Talk About QOL and Spirituality”, Journal of Religion & Spirituality in Social Work, p. 237-255.
Oliveira, Jorge Menezes “Harm and Offence in Mill’s Conception of Liberty”, at: http//www.trinitinture.com/documents/oliveira.pdf.
Payton, Sallyanne (1992), “The Concept of the Person In The Parens Patriae Jurisdiction Over Previously Competent Persons”, Journal of Medicine and Philosophy, p. 600-623.
Scanlon, Tom; Scanlon, Francesca & Lamarao, Maria Luiza Nobre (1993), “Working with street children”, Development in Practice, Vol. 3, No. 1, p. 16-26.
Vameghi, Meroe; Rafiey, Hassan; Sajjadi, Homeira & Rashidian, Arash (2014), “Disadvantages of being a street child in Iran: a systematic review”, International Journal of Adolescence and Youth, Vol. 19, No. 4, p. 521–535.