پیامدهای جرم شناختی هدفمندسازی یارانه ها

نویسندگان

چکیده

جرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تاثیر می پذیرد. در این میان، سیاست های اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم میگذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاست ها، از یک سو زمینه جرم زایی برخی از جرایم را کاهش داده و از سوی دیگر بستر ارتکاب جرایم جدید و طیف جدیدی از بزهکاران و بزهدیدگان را فراهم می آورد. قانون هدفمندسازی یارانه ها، به عنوان یکی از قوانین مهم در زمینه سیاست اقتصادیرفاهی پس از انقلاب اسلامی، گرچه به زعم دولت مردان، در پی تحقق عدالت اجتماعی و گسترش رفاه اجتماعی برای آحاد مردم است، اما از جمله قوانینی است که به سبب تحولات اقتصادی خرد و کلانی که به دنبال داشته است، افق های ناشناخته ای را پیش روی جرم شناسان قرار داده است. حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه ها، ضمن تشدید برخی چالش های اقتصادی مانند تورم و بیکاری، قشر وسیعی از مردم را با دغدغه معیشت مواجه نموده است و به تبع آن، به برخی از بزهکاری ها بویژه بزهکاری های اقتصادی مانند سرقت و احتکار کالا دامن زده است. لذا با توجه به رابطه علیتی عمیق میان جرم و شرایط اقتصادی، لزوم بکارگیری تدابیر سنجیده برای کاستن از تبعات جرم زای قانون و پیشگیری از بزهکاری های ناشی از آن با توسل به اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، ضروری به نظر می رسد. این مقاله با بررسی نقش شرایط اقتصادی به عنوان پیامد منفی پرداخت نقدی یارانه ها ، ابعاد جرم زایی قانون هدفمندسازی یارانه ها را بررسی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criminological Consequences of Targeted Subsidies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Babaei
  • Fatemeh Sadat Hashemi Damaneh
چکیده [English]

Crime as a social and human phenomenon is affected by all dimensions of human life. The economic policies of the government that also have an impact on the lives of different groups of people will have direct and indirect effects on the general model of offense. These policies on the one hand have reduced some of the criminogenic crimes and on the other hand prepare the way for new crimes and a new range of offenders and crime victims. Targeted subsidies Act, as well as the most important social policy after the Islamic Revolution, although according to the governments, are seeking social justice and social welfare of the people, however, there are such laws that because of micro and macro-economic developments have followed, have faced criminologists to unknown horizons. Eliminating energy and staples subsidies and liberalizing and commodity prices and cash subsidies, while creating economic challenges such as inflation, unemployment, are facing a large group of people to challenge of living, and consequently, has add fuel to some crimes and in particular economy crime like robbery and hoarding. So according to deep causality between crime and economic conditions, it is essential to use deliberate measures to reduce the consequences of Act causing offense and preventing the delinquencies causing them, resorting to social prevention measures. This article examines the role of economic conditions as a negative effect of cash subsidies, in order to explain causing offense measures of Targeted subsidies Act

کلیدواژه‌ها [English]

  • Targeted subsidies
  • Clinical criminology
  • economic crime
  • Criminogenic