مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت

نویسندگان

چکیده

دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض به دستور موقت نیز مباحث عدیده ای قابل طرح است از جمله این که آیا این دستور، قابل واخواهی است؟ آیا می‌توان نسبت به دستور صادره، تقاضای فرجام خواهی و اعاده دادرسی کرد؟ اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت چگونه است؟ در این تحقیق، ضمن مقایسه تامین خواسته و دستور موقت، روش های اعتراض به دستور موقت بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Differences between Temporary Order and Preservation of Object of Claim and Possibility of Protesting on Temporary Order

نویسندگان [English]

  • Hamid Abhari
  • Sam Mohammadi
  • Reza Zareyi
چکیده [English]

Temporary Order and Preservation of Object of Claim are two cautiously measures in the civil procedure code of Iran. By issuing them, enforcing of the verdict of court is easy in future. In spite of the similarities between two institutions, there are several differences between them including prompting of subject in the temporary order. Temporary Order is not protectable independently however preservation of object of claim is protectable independently. Possibility or Non- Possibility for protesting to temporary order through demanding, revision, retrial and protesting of the third party are important subjects in relating this order. In this article, the differences between temporary order and preservation of object of claim and methods of protesting on temporary order are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • temporary order
  • preservation of object of claim
  • protest
  • demanding