رویکرد کثرت‌گرایی فرهنگی به عدالت کیفری؛ مطالعه موردی سیاست‌ها و رویه‌های پلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اجتماع محوری پلیس با انعطاف­پذیری نسبت به همه گروه­های مختلف اجتماع ملازمه دارد. بنابراین برای اینکه پلیس بتواند اصول اجتماع محوری را رعایت نماید، لازم است تکثر فرهنگی جامعه را به رسمیت بشناسد. عدم توجه به ملاحظات و دغدغه­های اقلیت­ها از سوی پلیس، باعث منزوی شدن آنها از جامعه و عدم مشارکت آنها در فعالیت­های اجتماعی می­شود، چنان که پلیس اجتماع محور که با هدف تسهیل در کنترل جرم و برقراری نظم در صدد بهبود روابط خود با اعضاء جامعه است، نمی­تواند اعتماد اقلیت­ها را جلب کند. به این منظور لازم است، نه تنها بسترهای قانونی برای به رسمیت شناختن حق متفاوت بودن افراد و احترام به تکثر فرهنگی جامعه فراهم شود، بلکه لازم است پلیس در رویکردهای سخت گیرانه خود نسبت به ساکنان مناطق اقلیت نشین تجدید نظر نماید تا از حمایت اجتماعیِ گروه­های مختلف در حل مشکلات بزهکاری بهره ببرد. هم چنین محدود کردن شرایط جذب افسران پلیس به افراد اکثریت باعث می­شود تا افسران پلیس توانایی درک نیازها و دغدغه­های گروه اقلیت را نداشته باشند. تربیت افسران پلیس باید تبعیض­ها نسبت به گروه­های اقلیت را از بین ببرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multiculturalism Approach to Criminal Justice; A case Study of Police Programs and Practices

نویسندگان [English]

  • zahra abedinezhad 1
  • Mohammad Farajiha 2
چکیده [English]

Community orientation required to being flexible toward all kind of people. If police does not pay attention to minorities’ needs and concerns, they will be isolated from the society and do not participate in social activities. As the community based police that seeks to improve its relationship with the society’s members to achieve the goal of facilitating crime control and realizing order, it cannot attract the minorities trust. In addition to recognizing right of being different and respect to multiculturalism in the society, police needs to decrease the security approach to minorities. The police also prevent strict acts to minorities to enjoy the potential social support of them in solving crime problems. Also, limitation of police employment the majority causes that they could not understand needs and concerns of minorities. During training process of police they should learn aspects of discrimination and injustice towards minorities group. They need to review their attitudes about minorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • community policing
  • multiculturalism
  • minorities
  • Criminal Justice System
  • police of Iran
بنت، وین و هس کارن ام. 1385. «آموزش و تربیت کارکنان پلیس (قسمت دوم)»، ترجمه اکبر استرکی، مجید رضایی­راد و اسماعیل صفری،مجله دانش انتظامی، 1: ص 187-176.
حیدری، ح و دیگران. 1381. «پلورالیزم فرهنگی در اندیشه اسلامی»، فصلنامه تخصصی کلام اسلامی، زمستان 1381، شماره 44، ص57-38.
خمینی، ر. 1389. صحیفه امام خمینی(ره)، چاپ هفتم، جلد 6 و 11. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
فرجیها، م. .1388. رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم: چالش ها و راهکارها، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی رویکرد چند نهادی به پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اول، نشر معاونت آموزش ناجا.
فرجیها، م و مقدسی، م.1388. «رعایت موازین قانونی در فرایند تحقیقات پلیسی؛ ساز و کارهای درون سازمانی»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 11(4): ص 25-5.
کوئن، ب. 1388. مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، چاپ 22، تهران: سمت.
نجفی ابرندآبادی، ع. 1385. «مصاحبه اختصاصی با دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی»، تعالی حقوق،1: ص 22-16.
یونگر، م. 1388. «اقلیت­های قومی، بزهکاری و سیاست عمومی»، ترجمه امیرحمزه زینالی و هرمز یزدانی. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 10(4): ص 125-113.
Bloor, K. 2010. The Definitive guide to political ideologies, Author House.
Brunson, R. And Weitzer, R. 2009. "Police Relations with Black and White Youths in Different Urban Neighborhoods", Urban Affairs Review, 44: 588-885.
Casey, J. 2000."International Experiences in Policing Multicultural Societies, " International Journal of Police Science and Management. 3(2): 165-177.
Cheurprakobkit, S. And Puthpongsiriporn, S. 2005. "Service culture for the implementation ofcommunity policing: a case study of the Malaysian police", International journal of police science & management, 7 (4): 289- 299.
Oakley, R. And Superintendent, R. 1998. "Managing Community and Race Relations: An Approach within Police Management Training'", Police Journal, 32-38.
O'Neill, M. Marks, M. And Singh, A. 2007. Police Occupational Culture: New Debates and Directions, JAI Press, First Edition, London.
Porat, G.B. 2007. "Policing Multicultural States. Lessons from Canadian Model,Immigration, Minorities and Multiculturalism in Democracies Conference", Ethnicity and Democratic Governance MCRI project, 25 -27, 2007, Montreal, QC, Canada.
Stenning, P.C. 2003. "Policing the Cultural Kaleidoscope: Recent Canadian Experience", Police and Society, 7 (3), 13-47.
*  وبسایت­های خبری
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، " نگاه امنیتی به هر بخش خطرناک است"، لینک خبر: http://www.isna.ir/fa/news/92091812549/
سایت خبری تحلیلی عصر ایران، "امنیتی شدن مسائل اجتماعی یک تهدید است"، لینک خبر: http://www.asriran.com/fa/news/92391
خبرگزاری فارس، "رویکرد نیروی انتظامی برقراری امنیت برای اقلیت های مذهبی است"، لینک خبر: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920717001577
خبرگزاری بین المللی پیام کوتاه ( نسیم)،"فرمانده انتظامی فارس در دیدار با اقلیت های مذهبی: قانونمندترین افراد کسانی هستند که به کتاب الهی عمل می کنند. "، لینک خبر: http://www.nasimonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=635679
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، "همایش پلیس و اقلیت های دینی در ارومیه برگزار شد"، لینک خبر: http://www.irna.ir/fa/News/80354893