کلیدواژه‌ها = فساد اداری
تعداد مقالات: 3
1. نقش عدالت سازمانی در پیشگیری از فساد اداری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 275-296

سید محمود میر خلیلی؛ علی عسگری مروت؛ مجتبی بهرامی گرو


3. مبانی فقهی، حقوقی جرم‌انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-72

فریدون جعفری؛ محسن عباسی مقرب