کلیدواژه‌ها = قطع نامه های شورای امنیت
تعداد مقالات: 1
1. چالش صلح و عدالت از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قطع نامه های شورای امنیت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-57

مجتبی جانی پور؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه