کلیدواژه‌ها = دفاع
تعداد مقالات: 2
1. دفاع پیشگیرانه در حقوق ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-134

ابوالحسن شاکری؛ عباس سلمان پور


2. اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 93-109

عباس کریمی؛ حسن محسنی