کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
تعداد مقالات: 2
1. جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 233-258

جعفر نظام الملکی؛ حسنعلی موذن زادگان


2. کنترل تحت نظر درحقوق کیفری ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-53

علی القاصی مهر؛ علی جانی پور؛ شهرام ابراهیمی