کلیدواژه‌ها = پلیس
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه‌ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 213-238

محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد خلیل صالحی؛ زینب شیدائیان


2. برنامه‌های ترمیمی پلیس با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 187-214

محمدباقر مقدسی؛ محمد میرزایی؛ کیوان غنی