کلیدواژه‌ها = نمایندة قانونی
تعداد مقالات: 1
1. نقد رویکرد قانون‌گذار کیفری ایران در نحوة انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 233-258

امین نیکو منظری؛ فرید محسنی