کلیدواژه‌ها = دادسرا
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه‌ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 213-238

محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد خلیل صالحی؛ زینب شیدائیان


2. دادستان انتخابی؛ مبانی و زمینه‌های تاریخی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 163-182

محمد متین پارسا؛ مهدی شیدائیان