کلیدواژه‌ها = عدالت ترمیمی
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه عدالت ترمیمی در جرایم علیه حاکمیت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 85-112

سالار صادقی؛ حسین فخر؛ اسمعیل رحیمی نژاد


2. برنامه‌های ترمیمی پلیس با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 187-214

محمدباقر مقدسی؛ محمد میرزایی؛ کیوان غنی


3. سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-109

مهین سبحانی