نویسنده = ������������ ������ ��������
تداخل دیهی اطراف در دیه‌ی نفس

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 187-206

10.22124/jol.2017.2339

فضل الله فروغی؛ زهرا توانگر