نویسنده = ������������ ��������������
سیاست جنایی ایران در قبال تأمین مالی تروریسم در مواجهه با توصیه ها و برنامه ی اقدام FATF

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22124/jol.2022.20400.2192

غلامرضا طالعی؛ حمیدرضا میرزاجانی