نویسنده = ������������ ����������
ارکان تشکیل دهندۀ عنصر روانی معاونت در حقوق کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1401

10.22124/jol.2022.19199.2121

یعقوب حسانی؛ احمد حاجی ده آبادی