نویسنده = عباس شیخ الاسلامی
تعداد مقالات: 2
2. مبانی تحولات قانونی در قلمرو مداخله کنندگان در ارتکاب جرم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-162

عباس شیخ الاسلامی