نویسنده = ���������� ���������������������� ��������
رابطه باورهای غیر منطقی ، منبع مهارگری با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 7، شماره 2، آذر 1395، صفحه 223-243

فاطمه کریمی؛ الیاس نیکوی؛ لیلا نیکخواه فشکچه؛ زهرا آسوده نالکیاشهری؛ مریم بابائی خوبده