راهکارهای دستیابی به بزه کاری واقعی

نویسندگان

چکیده

کاهش رقم سیاه و نزدیک شدن به آمار واقعی جرایم برای دیدی واقع بینانه‌تر، خواسته‌ هر سیستم قضایی است که از این طریق به هدف نهایی خود یعنی تبیین یک سیاست جنایی منسجم دست پیدا کند. پژوهش حاضر در مقام پاسخگویی به این سوال است که آیا امکان ترغیب افراد جامعه به گزارش جرایم ارتکاب یافته وجود دارد یا خیر؟ چگونگی استفاده از ابزارهایی که از مفهوم سیاست جنایی در راستای ترغیب تمام افراد جامعه به امر گزارش بزه برای کاستن از رقم سیاه به دست می‌آید، هدف اصلی پژوهش حاضر است. آمارهای به دست آمده که از اعتبار بالایی برخوردار است می‌تواند برای برنامه ریزی سیاست جنایی منسجم مورد توجه قرار گیرد. در گفتار اول، پس از مقدمه، در مورد ترغیب اصحاب دعوی و گفتار دوم در مورد ترغیب افراد غیرمداخله کننده به گزارش جرایم بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approaches to Real Delinquency

نویسندگان [English]

  • Alireza Mirkamali
  • Mohammad Ali Khademolfoghara
چکیده [English]

Reduction in dark numbers and approaching actual crime statistics for a more realistic view are demands of every judicial system in order to achieve its ultimate goal of developing a coherent criminal policy through them. This study mainly aims atdescribiug how the dark number can be decreased using the tools obtained from the criminal policy concept applied to encourage the people in the report of crimes. The obtained statistics have great credibility and can be considered for planning the coherent criminal policy. The encouragement of the parties and that of the non-interferes to report crimes are discussed successively in the first and second chapters after the introduction. This study seeks to answer the question raised as to whether it is possible to encourage the people in the society to report crimes or not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal statistics
  • dark number
  • real statistics
  • participatory criminal policy