امنیتی شدن جرم‌شناسی: راهبردها و آثار آن برحقوق کیفری

نویسندگان

چکیده

امروزه با پیدایش اشکال نوین بزهکاری، به ویژه انواع جرایم تروریستی و سازمان یافته، دولتها در راستای تامین امنیت و مبارزه با جرم تا بدانجا پیش می‌روند که اصول و موازین حقوق بشری، در نگاه آنان، به تشریفاتی دست و پا گیر تبدیل شده که مانع از اجرای سریع عدالت کیفری و تامین امنیت می‌شوند. دراین میان، با افزایش قابل ملاحظه بزهکاری، جرم‌شناسی نیز با دل نگرانی تامین نظم و امنیت، بازگشت به دوره جرم محوری حقوق کیفری را، راه حل معمای جرم دانست و رویکردی امنیت محور اتخاذکرد. در رهیافت جرم‌شناسی امنیت‌گرا، سعی می‌شود با استفاده از راهبردی افتراقی، بزهکاران مزمن با سازوکارهای کیفری و افراد خطرناک با سازوکارهای جرم‌شناختی پیشگیری وضعی از جامعه طرد شوند. در پرتو ایجاد این فضا، گفتمان دشمن انگاری متهمان و مجرمان آثار فراوانی بر سیاست کیفری کشورهای مختلف گذاشته است. به نحوی که در این رویکرد، بسیاری از مقررات حقوق کیفری با تاثیرپذیری از اندیشه‌های جرم‌شناسی‌های نوین، مبتنی بر حاکمیت امنیت شد. به عبارت دیگر، با الگوی کنترل جرم در این فرایند برخی از حقوق بشری متهمان به بهانه تامین امنیت نادیده گرفته می‌شوند. در این نوشتار با تبیین جرم‌شناسی امنیت‌مدار راهبردها و تاثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Securitization of Criminology: Approaches and Its Effects on Criminal law

نویسندگان [English]

  • Azam Mahdavipoor
  • Najmeh Shahrani
چکیده [English]

Today, with the emergence of new forms of criminality, especially terrorism and organized crimes, the governments in an effort for providing security and fighting crime, go forward so far as the human rights standards became the extra formalities in their view, as impeding fast implementation of criminal justice and providing security. Meanwhile, with the increasing of criminality, the criminology recognized providing order and security – returning to the crime-oriented period of criminal law- as the solution for crime and adopts security-based approach. In the security criminology approach, it is tried to banish the chronic criminals through criminal mechanisms and dangerous persons through situational prevention criminology by the use of a differentiated strategy. In the light of such space, the dialogue of imagined defendants and criminals as enemy has affected penal policy of different countries. So that, in this approach, many of criminal regulations was based on security by taking impression of the new criminology thoughts. In other words, some of the human rights of defendant are ignored under the pretext of providing security. In this paper; through explanation of security criminology, we analyze the strategies and effects of this approach on criminal law

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime control
  • securitization of criminology
  • Crime risk management
  • Dangerous criminals