مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و شرایط انعقاد آن

نویسنده

چکیده

قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید و به این ترتیب، تجارت به روش الکترونیکی برای نخستین بار در سطح ملی به رسمیت شناخته شد. از محوری ترین مباحث در حقوق تجارت، بحث قراردادها می باشد که با پیدایش تجارت الکترونیکی، با شیوه جدیدی از قراردادها مواجه خواهیم بود که «قراردادهای الکترونیکی» می باشند.
آیا قراردادهای الکترونیکی را می توان همانند قراردادهای سنتی و غیرالکترونیکی منعقد کرد؟ در این مقاله با بررسی مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی، خواهیم دید که در نحوه شکل گیری و انعقاد این دو دسته از قراردادها تفاوت بارزی وجود دارد، هر چند از رهگذر آثار، احکام و ماهیت، هیچ تفاوتی با قراردادهای سنتی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Position of Electronic Contracts and the Circumstances for Ratifications

نویسنده [English]

  • Ebrahim Taghizade
چکیده [English]

The Electronic Business Act approved in 2003, recognized the virtual business (electronic) at the national level in Islamic Republic of Iran for the first time. Contracts are of the most important subjects in Business Act. So, we are to face with new methods of contracts called electronic contracts.
Faced with this practice, we pose the question: Is it possible to ratify an electronic contract in the same way as a non-electronic and traditional contract?
These two classes of contracts do not have a basic difference from the respect of effects, sentences, and natures; however, they have significant distinctions from the respect of formation method and ratification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : E
  • Commerce
  • Electronic Contracts
  • Website
  • Data Message
  • United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL)