شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی

نویسنده

چکیده

صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتنی بر تراضی یا همان شرط صلاحیت را فراهم ساخته است. اما ضرورت های انصاف در حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد، وجود شرایط شکلی و ماهوی برای اعتبار شرط صلاحیت و برخی از موانع اعمال صلاحیت از جمله ایراد امر مطروحه و دادگاه نامناسب، ملاحظاتی را موجب شده که پذیرش مطلق و بی قید و شرط توافق اصحاب دعوی را نامطلوب می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisdiction Clause in Private International Law

نویسنده [English]

  • Reza Maghsoudi
چکیده [English]

Jurisdiction of any state court for adjudication is based on rules that were determined by legislative and judiciary authorities of that state. So far, traditional and historical grounds of these rules and direct connection between adjudication and sovereignty have barred for foundation of universal and international convention. Nevertheless necessity of respect to party autonomy and obligations of international trade have made possible more convergence among states about jurisdiction clause or submission.
But needfulness of fairness for protection of weaker party in contract's existence of formal and substantial requirements for validity of jurisdiction clause and some impediments for exercise of jurisdiction such as lis pendens and forum non conveniens were caused undesirable absolute and no conditional acceptation of dispute parties agreement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • jurisdiction clause
  • international case
  • chosen court
  • exclusive jurisdiction
  • forum non conveniens