کلیدواژه‌ها = افکار عمومی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر افکار عمومی بر ابقای مجازات اعدام در غرب

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 85-104

محسن مرادی حسن آباد؛ فیروز محمودی جانکی