کلیدواژه‌ها = سیاست کیفری مدارا
تعداد مقالات: 1
1. گفتمان سیاست جنایی و جرم‌شناسی در «آخرین روزِ یک محکوم»

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-160

هادی رستمی؛ سید حسن جعفریان