کلیدواژه‌ها = جرم شناسی پست مدرن
تعداد مقالات: 1
1. حقوق کیفری در سنجه جرم شناسی پست مدرن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-83

اسمعیل رحیمی نژاد؛ سالار صادقی