نویسنده = ���������� �������� ������������ ����������
رابطه بین سبک‌های فرزندپروری، خود کارآمدی و نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 67-88

فاطمه حسینی دولت ابادی؛ سجاد سعادت؛ رضا قاسمی جوبنه