نویسنده = ������ ������ �������� ������
تحولات تقنینی جرم زنا در قانون مجازات اسلامی 1392

دوره 9، شماره 1، تیر 1397، صفحه 115-137

10.22124/jol.2018.938.

فریبرز حیدری؛ حسن شاه ملک پور؛ عباس سلمانپور