نویسنده = �������� ���������� ����������������
تحلیل ساختاری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری

دوره 10، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 7-28

10.22124/jol.2019.10554.1532

اعظم بدری منش؛ سعید معیدفر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ طوبی شاکری گلپایگانی


معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 165-190

محسن شریفی؛ محمدجعفر حبیب زاده


تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی

دوره 3، شماره 2، آذر 1391، صفحه 61-83

محمدجعفر حبیب زاده؛ عادل علی پور