نویسنده = ���������� ������������ ��������������
مطالعه‌ی نظری نقش احساسات و عواطف در تصمیم‌گیری‌های قضایی؛ با تکیه بر رویکرد تصمیم‌گیری دو روشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22124/jol.2022.20104.2178

سعید قماشی؛ محمدعلی اختری زواره