نویسنده = محمد متین پارسا
تعداد مقالات: 1
1. دادستان انتخابی؛ مبانی و زمینه‌های تاریخی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 163-182

محمد متین پارسا؛ مهدی شیدائیان