نویسنده = سحر سهیل مقدم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش وسایل نقلیه در حقوق ایران و امریکا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-161

غلامحسین کوشکی؛ سحر سهیل مقدم