تعداد مقالات: 196
176. حقوق حیوانات در سنجه جرم‌شناسی انتقادی گونه‌های حیوانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-129

سکینه خانعلی پور؛ حسین آقابابایی؛ اسماعیل انصاری


177. تقابل وظیفه‌گرایی و غایت‌گرایی فایده‌محور در توجیه کیفر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-155

هادی رستمی


178. تأثیر بحران هویت بر پیشگیری اجتماعی از جرم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 157-176

شهید شاطری پور اصفهانی؛ علی نجفی توانا


179. جرائم ناقص: واکاوی سازگاری آموزه‌های فقهی و حقوقی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 177-200

مرتضی طبیبی؛ مهرداد اطهری


180. رویکرد کثرت‌گرایی فرهنگی به عدالت کیفری؛ مطالعه موردی سیاست‌ها و رویه‌های پلیسی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 201-222

زهرا عابدی نژاد مهرآبادی؛ محمد فرجیها


181. رابطه باورهای غیر منطقی ، منبع مهارگری با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 223-243

فاطمه کریمی؛ الیاس نیکوی؛ لیلا نیکخواه فشکچه؛ زهرا آسوده نالکیاشهری؛ مریم بابائی خوبده


182. دادرسی افتراقی اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 245-272

سیدعلیرضا میرکمالی؛ انسیه حسینی


183. دفاع فرهنگی در نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 273-298

مهدی هوشیار


184. فایل پی دی اف شماره 14 مجله

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-298

- -


185. ارزیابی و سنجش نظام احتساب مدت بازداشت قبل از صدورحکم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-24

حسین آقایی جنت مکان


187. جرایم علیه داده‌پیام‌های شخصی در تجارت الکترونیکی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-74

علی مراد حیدری؛ علی جعفری


188. جرم‌شناسی فرهنگی سبز: از علت شناسی تا پیشگیری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 75-102

اسمعیل رحیمی نژاد


189. پاسخ‌های جای‌گزین حقوق کیفری به بزهکاری بالغان زیر 18 سال

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 103-126

محمد سعیدی؛ کیومرث کلانتری


190. رویکرد ریسک‌مدار سیاست جنایی در برابر پول‌شویی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-152

باقر شاملو؛ عارف خلیلی پاجی


191. جرم، در سنجه گفتمان صلح مدار

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 153-176

میلاد طاهریان؛ اسماعیل هادی تبار


193. تحدیدِ وکیل در نظام عدالت کیفری ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 201-228

غلامرضا قلی پور؛ مهدی صبوری‌‌پور


194. کاوشی در پاسخ به تروریسم دینی و ارائه الگوی نوین مقابله

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 229-252

سعید قماشی؛ عباس زراعت؛ مهدی مهدوی نژاد


195. مبانی جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی در حقوق کیفری ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 253-274

مرتضی محمودی؛ محمدعلی بابایی


196. نقش عدالت سازمانی در پیشگیری از فساد اداری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 275-296

سید محمود میر خلیلی؛ علی عسگری مروت؛ مجتبی بهرامی گرو