دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

راهبرد ترکیبی در مدل های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

10.22124/jol.2021.19432.2125

شهرداد دارابی


تحلیلی بر کنترل کیفری در مقابله با وندالیسم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

10.22124/jol.2021.19258.2106

داریوش هوشیاری؛ مهدی اسماعیلی؛ کیومرث کلانتری


تأمّلی بر بنیان‌های معرفت‌شناختیِ توجیه کیفرگراییِ حکومتی بر پایۀ برساختِ دشمن از مجرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22124/jol.2022.21035.2227

حسین محمد کوره پز؛ حمید نادری


جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در نظام کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22124/jol.2022.20902.2217

سیامک جعفرزاده؛ حمید علیزاده؛ علی جان نثار کهنه شهری


کمینه‌گرایی در قانون کاهش مجازات‌ حبس تعزیری (1399) و چالش‌های فراروی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22124/jol.2022.19710.2148

هادی رستمی؛ مهری برزگر


چالش‌های شکلی و ماهوی فراروی رسیدگی به بزه تخریب اموال؛ با تأکید بر تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22124/jol.2022.19390.2122

مهرانگیز روستایی؛ حامد رحمانیان


میراثِ حقوقیِ گالستون: بازخوانیِ فرایندِ تولّدِ مفهومِ اِکوساید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22124/jol.2022.19312.2112

غلامرضا قلی پور؛ باقر شاملو


مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22124/jol.2021.17388.1970

افشین عبداللهی؛ نادیا بیابانی


بررسی میزان بزه دیدگی آزار و اذیت جنسی دیجیتال بر روی بزرگسالان با نگاه به افراد تراجنسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22124/jol.2021.18046.2011

مهرداد غنی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی


حق النّاس در حدود، جایگاهی متفاوت در فقه، قانون و قضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22124/jol.2021.18302.2035

حجت اله خوشوقت؛ حسن عالی پور


کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22124/jol.2022.19832.2155

امیرمهدی عزیزی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ سید محمود میر خلیلی


بومی‌‌سازی جرم‌‌شناسی در ایران: موانع و مقتضیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22124/jol.2022.20733.2210

مهران سهرابی اسمرود؛ علی نجفی توانا


ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه: نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22124/jol.2022.18255.2033

عباس نقی پور نصیرآبادی؛ حسن عالی پور