دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه: نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22124/jol.2022.18255.2033

عباس نقی پور نصیرآبادی؛ حسن عالی پور


تحولات تاریخی مفهوم و قلمرو فساد در دوران باستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22124/jol.2022.18396.2045

مجتبی جعفری


جامعه‌شناسی کیفر در دوگانگی فرهنگ و قدرت؛ تاملی بر جلوه‌های تعامل فرهنگ و قدرت از منظر جامعه‌شناسی کیفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22124/jol.2022.20653.2202

سید محمد جواد ساداتی


مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22124/jol.2022.20431.2191

محمود صالحی؛ محمد روحانی مقدم؛ سیدابراهیـم قـدسی


تشهیر «متهم»؛ از اصل ممنوعیت تا موارد اباحه قانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1401

10.22124/jol.2022.21415.2248

سید سجاد کاظمی؛ حامد چگینی


ارکان تشکیل دهندۀ عنصر روانی معاونت در حقوق کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1401

10.22124/jol.2022.19199.2121

یعقوب حسانی؛ احمد حاجی ده آبادی


قلمروی جرایم مشمول بعد اثباتی قاعده درأ در حقوق کشورهای اسلامی با نگاهی به آموزه های فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.22124/jol.2022.21001.2225

روح الله اکرمی


مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22124/jol.2022.18816.2078

مصطفی جعفری؛ حسن عالی پور


پالایش فضای سایبری به مثابه جرم یا ابزارپیشگیری ازآن؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22124/jol.2022.20840.2214

لیلا پورنجفی؛ حسین فخر؛ بابک پورقهرمانی


مطالعه‌ی نظری نقش احساسات و عواطف در تصمیم‌گیری‌های قضایی؛ با تکیه بر رویکرد تصمیم‌گیری دو روشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22124/jol.2022.20104.2178

سعید قماشی؛ محمدعلی اختری زواره


سیاست جنایی ایران در قبال تأمین مالی تروریسم در مواجهه با توصیه ها و برنامه ی اقدام FATF

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22124/jol.2022.20400.2192

غلامرضا طالعی؛ حمیدرضا میرزاجانی


ترس والدین از بزه‌دیدگی فرزندان (مورد مطالعه: ناحیۀ ششم شهرکابل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1401

10.22124/jol.2022.20568.2198

ضیاحسین یوسفی؛ سید حسین حسینی؛ سید مهدی سید زاده ثانی