کلیدواژه‌ها = دادستان
تعداد مقالات: 3
1. کنترل تحت نظر درحقوق کیفری ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-53

علی القاصی مهر؛ علی جانی پور؛ شهرام ابراهیمی


2. دادستان انتخابی؛ مبانی و زمینه‌های تاریخی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 163-182

محمد متین پارسا؛ مهدی شیدائیان


3. اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در حقوق ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 141-163

ابوالحسن شاکری؛ رضا هادی زاده