کلیدواژه‌ها = اشخاص حقوقی
تعداد مقالات: 5
2. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-80

منصور رحمدل


3. نقد رویکرد قانون‌گذار کیفری ایران در نحوة انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 233-258

امین نیکو منظری؛ فرید محسنی


5. معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 165-190

محسن شریفی؛ محمدجعفر حبیب زاده