کلیدواژه‌ها = اشخاص حقوقی
مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 151-176

10.22124/jol.2021.17388.1970

افشین عبداللهی؛ نادیا بیابانی


معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 165-190

محسن شریفی؛ محمدجعفر حبیب زاده