کلیدواژه‌ها = تعدد نتیجه
گونه شناسی و کیفرگذاری تعدد جرم در حقوق ایران و اردن

دوره 12، شماره 2، آذر 1400، صفحه 79-104

10.22124/jol.2021.17356.1968

محمد حسن حسنی؛ سیدمحمود مجیدی


تداخل دیهی اطراف در دیه‌ی نفس

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 187-206

10.22124/jol.2017.2339

فضل الله فروغی؛ زهرا توانگر


جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 101-122

احمد حاجی ده آبادی؛ امیر باقرزادگان؛ محمد میرزایی