کلیدواژه‌ها = متهم
تعداد مقالات: 2
1. حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-182

محمد حسین رمضانی قوام آبادی