کلیدواژه‌ها = آرمان خواهی
تعداد مقالات: 1
1. سزاگرایی در فلسفه کیفر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-81

عبدالرضا جوان جعفری؛ سیدمحمدجواد ساداتی