کلیدواژه‌ها = اساسنامه رم
تعداد مقالات: 2
1. رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با دیوان کیفری بین‌المللی در زمینه جنایت تجاوز سرزمینی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 141-170

مرتضی دارابی نیا؛ حسین فروغی نیا


2. چالش صلح و عدالت از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قطع نامه های شورای امنیت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-57

مجتبی جانی پور؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه