کلیدواژه‌ها = جرم‌شناسی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر اندیشه‌های جرم‌شناسی بر کاهش موارد تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-88

علیرضا تقی پور؛ واحد سلیمی


2. دستاوردهای مدیریتی جرم‌شناسی در آیین دادرسی کیفری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-128

باقر شاملو؛ افشین عبداللهی


3. گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیشگیری از بزهکاری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 187-204

امیرحسن نیازپور


4. وکیل در قلمرو عدالت کیفری: بنیان‌ها و کارکردها

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 127-142

امیرحسن نیازپور