کلیدواژه‌ها = قانون مجازات اسلامی 1392
تعداد مقالات: 3
1. نقد رویکرد قانون‌گذار کیفری ایران در نحوة انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 233-258

امین نیکو منظری؛ فرید محسنی


2. مبانی تحولات قانونی در قلمرو مداخله کنندگان در ارتکاب جرم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-162

عباس شیخ الاسلامی


3. بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 139-162

عادل ساریخانی؛ روح الله اکرمی