کلیدواژه‌ها = دادرسی کیفری
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر اندیشه‌های جرم‌شناسی بر کاهش موارد تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-88

علیرضا تقی پور؛ واحد سلیمی


2. مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش وسایل نقلیه در حقوق ایران و امریکا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-161

غلامحسین کوشکی؛ سحر سهیل مقدم