کلیدواژه‌ها = برابری در مقابل قانون
تعداد مقالات: 2
1. دفاع فرهنگی در نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 273-298

مهدی هوشیار


2. موقعیت اقلیت‌های دینی در حقوق کیفری ایران در پرتو اصل برابری در مقابل قانون

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 61-87

محمد جعفر حبیب زاده؛ مهدی هوشیار